CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. CHI ỦY

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Hoàng Minh  Kha Bí thư Chi bộ
2 Trần Thị Hương Phó Bí thư Chi bộ
3 Trần Thị Vân Anh Chi ủy viên

II. BAN GIÁM HIỆU

STT
Họ và tên
Chức vụ Số điện thoại
1
Hoàng Minh Kha
Hiệu trưởng
2 Trần Thị Hương Phó Hiệu trưởng

III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Hoàng Đại Thắng Chủ tịch Công đoàn
2 Phan Thị Ngân Ủy viên
3 Vũ Văn Tuyền Ủy viên

IV. BAN THANH TRA NHÂN DÂN

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Phan Thị Ngân Trưởng ban
2 Vũ Văn Tuyền Phó trưởng ban
3 Phạm Phương Chi Ủy viên