Thông báo danh mục SGK lớp 6 năm học 2021-2022

Tháng Năm 24, 2021 11:30 sáng

   Thực hiện Quyết định 900/QĐ-UBND ngày 27/04/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành danh mục Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực.

(Xem danh mục SGK lớp 6 năm học 2021-2022: https://drive.google.com/file/d/1GR4QRN_LHhFqZxmSr3U11SH76KWr7Z66/view?usp=sharing )

 

Trường THCS Nam Toàn đề nghị CMHS lớp 6 năm học 2021-2022 không mua trước SKG cho các con. Nhà trường sẽ hướng dẫn cụ thể đến các bậc CMHS trong hồ sơ tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022.

   Trân trọng thông báo!