Lịch công tác tuần từ ngày 24/5 đến ngày 30/5/2021

Tháng Năm 24, 2021 11:02 sáng
Trường THCS Nam Toàn thông báo:1. Yêu cầu cán bộ giáo viên:

– Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong toàn trường và vận động học sinh, phụ huynh học sinh cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone.
Đ/c Quân chuẩn bị số liệu và tham mưu cho Hiệu trưởng việc tự đánh giá mức độ an toàn trường học trên ứng dụng “An toàn COVID-19”.
– Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên không đi ra ngoài tỉnh ; hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết; chỉ đi ra ngoài tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ hoặc giải quyết công việc cấp bách và phải được sự cho phép của Thủ trưởng đơn vị.

– Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo phân công của Hiệu trưởng

2. Yêu cầu học sinh

– Hoàn thành nội dung, chương trình các môn học theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

– Thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế (Nhà trường đã tuyền truyền)

– Học sinh các khối lớp nghỉ hè từ ngày 10/05/2021. Riêng học sinh lớp 9 tham gia ôn thi tuyển sinh vào THPT: Thực hiện ôn tập trực tuyến theo hướng dẫn của các thầy cô GV bộ môn.

3. Đề nghị CMHS

– Đôn đốc, nhắc nhở con em hoàn thành nhiệm vụ năm học.

– Quản lý, nhắc nhở con em ở gia đình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

– Cài đặt sử dụng phần mềm Bluezone.

 

 

Thứ Sáng Chiều Trực ban
HAI GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh. GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh. Đ/c Hương
 Ôn tập trực tuyến cho học sinh thi vào THPT   Đ/c N Linh
    Đ/c Tuyền
     
       
BA GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh. Đ/c Quyết
 Ôn tập trực tuyến cho học sinh thi vào THPT   Đ/c N Linh
  Đ/c Thắng
     
       
GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh. Đ/c Hương
 Ôn tập trực tuyến cho học sinh thi vào THPT   Đ/c Quân
    Đ/c Tuyền
 
       
NĂM GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh. Đ/c Quyết
 Ôn tập trực tuyến cho học sinh thi vào THPT   Đ/c Linh
    Đ/c Tuyền
 
       
SÁU Tổng kết năm học 2020-2021 với giáo viên  GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh. Đ/c Hương
Ôn tập trực tuyến cho học sinh thi vào THPT   Đ/c Quân
    Đ/c Nguyệt
 
       
BẨY  GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh. Đ/c Quyết
Ôn tập trực tuyến cho học sinh thi vào THPT   Đ/c Quân
    Đ/c Vân Anh
 
       
CN