Lịch công tác tuần từ ngày 20/09 đến ngày 26/09/2021

Tháng Chín 19, 2021 4:38 chiều
Trường THCS Nam Toàn thông báo:
1. Yêu cầu cán bộ giáo viên:
– Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường và vận động học sinh, phụ huynh học sinh cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone.
Đ/c Quân chuẩn bị số liệu và tham mưu cho Hiệu trưởng việc tự đánh giá mức độ an toàn trường học trên ứng dụng “An toàn COVID-19”.
– Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên không đi ra ngoài tỉnh ; hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết; chỉ đi ra ngoài tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ hoặc giải quyết công việc cấp bách và phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
– Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo phân công của Hiệu trưởng
2. Yêu cầu học sinh
– Thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế nhất là 5K (Nhà trường đã tuyên truyền ngày 01/9)
– Thực hiện tốt nền nếp, nội quy trường học.
3. Đề nghị CMHS
– Quản lý, nhắc nhở con em ở gia đình an toàn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
– Cài đặt sử dụng phần mềm Bluezone. 
Thứ Sáng Chiều Trực ban
HAI  Lên lớp thực hiện chương trình tuần 3  Dạy học tăng cường Đ/c Hương
    Đ/c N Linh
    Đ/c Tuyền
     
       
BA Lên lớp  Dạy học tăng cường Đ/c Quyết
    Đ/c N Linh
    Đ/c Thắng
     
       
Lên lớp  Dạy học tăng cường Đ/c Hương
  Đ/c Quân
    Đ/c Tuyền
     
       
NĂM Lên lớp  Bồi giỏi các đội tuyển Đ/c Quyết
     Đ/c Linh
    Đ/c Tuyền
     
       
SÁU Lên lớp  Dạy học tăng cường Đ/c Hương
    Đ/c Quân
    Đ/c Nguyệt
     
       
BẨY Lên lớp  13h30: Test máy tính Đ/c Quyết
   14h: tập huấn GV modun3 các môn: Văn, Tin, TD, Mỹ thuật 14hĐ/c Quân
    Đ/c Vân Anh
     
       
CN  7h30: tập huấn GV modun3 các môn: Văn, Tin, TD, Mỹ thuật