Lịch công tác tuần từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021

Tháng Năm 17, 2021 8:41 sáng
Trường THCS Nam Toàn thông báo:

1. Yêu cầu cán bộ giáo viên:

– Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong toàn trường và vận động học sinh, phụ huynh học sinh cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone.
Đ/c Quân chuẩn bị số liệu và tham mưu cho Hiệu trưởng việc tự đánh giá mức độ an toàn trường học trên ứng dụng “An toàn COVID-19”.
– Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên không đi ra ngoài tỉnh ; hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết; chỉ đi ra ngoài tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ hoặc giải quyết công việc cấp bách và phải được sự cho phép của Thủ trưởng đơn vị.

– Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo phân công của Hiệu trưởng

2. Yêu cầu học sinh

– Hoàn thành nội dung, chương trình các môn học theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

– Thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế (Nhà trường đã tuyền truyền)

– Học sinh các khối lớp nghỉ hè từ ngày 10/05/2021. Riêng học sinh lớp 9 tham gia ôn thi tuyển sinh vào THPT: Thực hiện ôn tập trực tuyến theo hướng dẫn của các thầy cô GV bộ môn.

3. Đề nghị CMHS

– Đôn đốc, nhắc nhở con em hoàn thành nhiệm vụ năm học.

– Quản lý, nhắc nhở con em ở gia đình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

– Cài đặt sử dụng phần mềm Bluezone.

 

 

Thứ Sáng Chiều Trực ban
HAI Chuẩn bị các điều kiện cho Xét tốt nghiệp Chuẩn bị các điều kiện cho Xét tốt nghiệp Đ/c Hương
   Hoàn thiện hồ sơ thi đua Đ/c N Linh
    Đ/c Tuyền
 Ôn tập trực tuyến cho học sinh thi vào THPT    
       
BA Xét TN cho học sinh lớp 9 (Hội đồng xét TN)   Đ/c Quyết
    Đ/c N Linh
 Ôn tập trực tuyến cho học sinh thi vào THPT   Đ/c Thắng
 GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  
       
Duyệt kết quả tốt nghiệp tại PGD (đ/c Quyết, Linh)   Đ/c Hương
 Ôn tập trực tuyến cho học sinh thi vào THPT   Đ/c Quân
    Đ/c Tuyền
 GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  
       
NĂM Họp HĐ thi đua   Đ/c Quyết
 Ôn tập trực tuyến cho học sinh thi vào THPT   Đ/c Linh
    Đ/c Tuyền
 GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  
       
SÁU Họp Hội đồng: Đánh giá viên chức, đánh giá theio chuẩn năm học 2020-2021   Đ/c Hương
 Ôn tập trực tuyến cho học sinh thi vào THPT   Đ/c Quân
    Đ/c Nguyệt
 GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  
       
BẨY   Đ/c Quyết
Ôn tập trực tuyến cho học sinh thi vào THPT   Đ/c Quân
    Đ/c Vân Anh
 GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  GV thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch bệnh.  
       
CN  Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp