Lịch công tác tuần từ ngày 14/6 đến ngày 20/6/2021

Tháng Sáu 14, 2021 8:23 sáng
Trường THCS Nam Toàn thông báo:
1. Yêu cầu cán bộ giáo viên:
– Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường và vận động học sinh, phụ huynh học sinh cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone.
Đ/c Quân chuẩn bị số liệu và tham mưu cho Hiệu trưởng việc tự đánh giá mức độ an toàn trường học trên ứng dụng “An toàn COVID-19”.
– Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên không đi ra ngoài tỉnh ; hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết; chỉ đi ra ngoài tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ hoặc giải quyết công việc cấp bách và phải được sự cho phép của Thủ trưởng đơn vị.– Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo phân công của Hiệu trưởng
2. Yêu cầu học sinh– Thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế (Nhà trường đã tuyền truyền)– Học sinh các khối lớp nghỉ hè từ ngày 10/05/2021. Riêng học sinh lớp 9 tham gia ôn thi tuyển sinh vào THPT: Thực hiện ôn tập theo hướng dẫn của các thầy cô GV bộ môn.

3. Đề nghị CMHS

– Quản lý, nhắc nhở con em ở gia đình an toàn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

– Cài đặt sử dụng phần mềm Bluezone.

 

 

Thứ Sáng Chiều Trực ban
HAI  Học sinh lớp 9 ôn thi vào THPT  Học sinh dự thi THPT chuyên Lê Hồng Phong học quy chế thi Đ/c Hương
 Nộp tờ trình danh sách HĐ tuyển sinh lớp 6 (đ/c N Linh)   Đ/c N Linh
    Đ/c Tuyền
     
       
BA Thi tuyển sinh vào THPT chuyên Lê Hồng Phong   Đ/c Quyết
  Đ/c N Linh
    Đ/c Thắng
     
       
Thi tuyển sinh vào THPT chuyên Lê Hồng Phong   Đ/c Hương
  Đ/c Quân
    Đ/c Tuyền
     
       
NĂM  Học sinh lớp 9 ôn thi vào THPT Đ/c Quyết
    Đ/c Linh
 Hoàn thành KH phát triển  (đ/c  Hương, N Linh.)   Đ/c Tuyền
     
       
SÁU Học sinh lớp 9 ôn thi vào THPT   Đ/c Hương
Nhận danh sách Hội đồng tuyển sinh tại PGD (đ/c Quân)   Đ/c Quân
    Đ/c Nguyệt
     
       
BẨY   Đ/c Quyết
Chuản bị các điều kiện cho tuyển sinh lớp 6   Đ/c Quân
    Đ/c Vân Anh
     
       
CN