Lịch công tác tuần từ ngày 07/6 đến ngày 13/6/2021

Tháng Sáu 7, 2021 10:24 sáng
Trường THCS Nam Toàn thông báo:
1. Yêu cầu cán bộ giáo viên:
– Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong toàn trường và vận động học sinh, phụ huynh học sinh cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone.
Đ/c Quân chuẩn bị số liệu và tham mưu cho Hiệu trưởng việc tự đánh giá mức độ an toàn trường học trên ứng dụng “An toàn COVID-19”.
– Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên không đi ra ngoài tỉnh ; hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết; chỉ đi ra ngoài tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ hoặc giải quyết công việc cấp bách và phải được sự cho phép của Thủ trưởng đơn vị.– Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo phân công của Hiệu trưởng

2. Yêu cầu học sinh

– Thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế (Nhà trường đã tuyền truyền)

– Học sinh các khối lớp nghỉ hè từ ngày 10/05/2021. Riêng học sinh lớp 9 tham gia ôn thi tuyển sinh vào THPT: Thực hiện ôn tập theo hướng dẫn của các thầy cô GV bộ môn.

3. Đề nghị CMHS

– Quản lý, nhắc nhở con em ở gia đình an toàn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

– Cài đặt sử dụng phần mềm Bluezone.

 

 

Thứ Sáng Chiều Trực ban
HAI  Học sinh lớp 9 ôn thi vào THPT   Đ/c Hương
    Đ/c N Linh
    Đ/c Tuyền
     
     
BA Học sinh lớp 9 ôn thi vào THPT   Đ/c Quyết
8h: Bồi dưỡng GV sử dụng SGK lớp 6:

– Môn Văn: Đ/c Nguyệt, Ngân, Điện, Thắng

– Môn MT: đ/c Lơ

  Đ/c N Linh
    Đ/c Thắng
     
     
 Học sinh lớp 9 ôn thi vào THPT   Đ/c Hương
8h: Bồi dưỡng GV sử dụng SGK lớp 6:

– Môn Toán: Đ/c Vân Anh, Huê, Ngọc, Quỳ

– ND HĐTN: đ/c Chi, Hồng, Tuyền.

– Môn Âm nhạc: đ/c Hòa

  Đ/c Quân
    Đ/c Tuyền
     
     
NĂM  Học sinh lớp 9 ôn thi vào THPT Làm báo cáo công khai (đ/c Linh)  Đ/c Quyết
 8h: Bồi dưỡng GV sử dụng SGK lớp 6:

– Môn KHTN: đ/c Vân

– Môn Công nghệ: đ/c Tuyền

– Môn Tin học: đ/c Ngọc

  Đ/c Linh
 7h: Tập huấn xây dựng KH phát triển tại PGD (đ/c Quyết, Hương, N Linh.   Đ/c Tuyền
     
     
SÁU Học sinh lớp 9 ôn thi vào THPT   Đ/c Hương
Nộp hồ sơ thi đua về PGD (đ/c Thắng)   Đ/c Quân
 Nộp hồ sơ dự thi Lê Hồng Phong   Đ/c Nguyệt
     
     
BẨY Học sinh lớp 9 ôn thi vào THPT   Đ/c Quyết
Nộp hồ sơ dự thi Lê Hồng Phong   Đ/c Quân
    Đ/c Vân Anh
     
     
CN