LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ 14/9 đến 20/9/2020)

Tháng Chín 14, 2020 9:20 sáng

Lớp trực tuần: 8A                            Giáo viên trực tuần: Phạm Thị Ngọc

Thứ Sáng Chiều Trực ban
HAI Chào cờ, lên lớp thực hiện chương trình tuần 2 14h: Ôn tập, học tự chọn Đ/c Hương
Điều tra phổ cập Đ/c N Linh
  Đ/c Tuyền
     
       
BA Lên lớp 14h: Ôn tập Đ/c Quyết
  Điều tra phổ cập Đ/c N Linh
  Đ/c Thắng
     
       
Lên lớp 14h: Ôn tập Đ/c Hương
  Điều tra phổ cập Đ/c Quân
    Đ/c Tuyền
     
       
NĂM Lên lớp Điều tra phổ cập Đ/c Quyết
Dự Hội nghị CMHS (đ/c Quyết, A. Kiên) Đ/c Linh
  Đ/c Tuyền
     
       
SÁU Lên lớp. Tiết 5 bình tuần 14h: Ôn tập Đ/c Hương
Điều tra phổ cập Đ/c Quân
  16h30: Lao động, tổng vệ sinh trường lớp Đ/c Nguyệt
     
       
BẨY Lên lớp Hoàn thành điều tra phổ cập Đ/c Quyết
Đ/c Quân
    Đ/c Vân Anh
     
       
CN