442px-Huy_hiệu_Đoàn_TNCS_HCM.svg

Tin tức hoạt động chuyên môn

Ngày 7/10/2016, Trường THCS Nam Toàn đã tổ chức lớp tập huấn chuyên môn chuyên đề: Quy trình coi, chấm thi và ra đề thi trắc nghiệm khách quan. Tham dự lớp tập huấn có 19/19 cán bộ, giáo viên, nhân…