Công khai giáo dục năm 2020

Tháng 8 năm 2020, trường THCS Nam Toàn tổ chức công khai các điều kiện giáo dục theo Thông tư 36/2017/TT/BGDĐT của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn