Công khai các điều kiện giáo dục năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn của Phòng GD-ĐT huyện Nam Trực về việc công khai các điều kiện giáo dục  năm học 2021-2022 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm…