Thông báo mời dự Đại hội Liên Đội trường THCS Nam Toàn Được sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Liên Đội trường THCS Nam Toàn tổ chức Đại hội Liên Đội năm học 2017 -…

Thông báo quy định về đồng phục năm học 2014 -2015

I. Quy định chung: A. ĐỒNG PHỤC HỌC SINH: 1. Đối với nữ sinh: • Ngày thứ Hai và các buổi lễ: mặc đồng phục áo dài trắng theo đúng mẫu qui định. • Các ngày học còn lại: Áo sơ mi trắng vạt ngang,…