LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

TUẦN: 18( từ ngày 25/12 đến31/12/2017) TRỰC TUẦN: 7A – Trực tuần: GVCN: đ/c Ngọc ;  TPTĐ: Đ/c  Hòa   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC LĐ, VP 2 (25/12) * Chào cờ !  HĐNGLL* Nộp báo cáo sơ kết  công…