SINH HOAT CHUYEN MON TO KHXH

PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ “Điều gì đã thu hút học sinh dành cả buổi chiều để chơi game trong các quán điện tử?” Việc học lúc nào cũng mang lại cảm hứng như…

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ( đạt loại khá cấp tỉnh)

Tên sáng kiến: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC SINH HỌC 9 VÀO THỰC TIỄN CUỘC SỐNG Tác giả: Phạm Thị Thùy Vân – Tổ phó tổ KHTN Đơn vị công tác: Trường THCS Nam Toàn I/ ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO…