LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

TUẦN CÔNG TÁC: 41( tuần học thứ 28)( Từ  ngày 8/6 đến ngày 14/6/2020) TRỰC TUẦN: 6A ( GVCN đ/c Phạm Phương Chi)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(8/6)   *Chào cờ ! *Duyệt KHGD, ĐKGD tuần 28,29)*Nộp DS…

TUẦN: ( Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày31 tháng 5/2020)

TUẦN: ( Từ  ngày 25 tháng 5 đến ngày31 tháng 5/2020) TRỰC TUẦN: 7A ( GVCN đ/c Nguyễn Thị Thuý Hồng )   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2 (25/5)   *Chào cờ ! * Duyệt KHBH, ĐKGD                        Lên lớp  *…

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: ( Từ  ngày 11 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5) TRỰC TUẦN: 8A ( GVCN đ/c Phạm Thị Ngọc)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN   2 (11/5)   *Chào cờ !                        Lên lớp  * 14h00: Khối 7,8,9 học…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

TUẦN: 22( Từ  ngày 27  tháng1/2020 đến ngày 02 tháng 2 năm 2020) TRỰC TUẦN: 6A ( GVCN đ/c Ngô Thị Huê )   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(27/1)   NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NGHỈ TẾT NGUYÊN…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

TUẦN: 20( Từ  ngày 6  tháng1/2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2020) TRỰC TUẦN: 8B ( đ/c Phan Thị Ngân)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(6/1)  * Chào cờ! HĐNGLL* Thực hiện chương trình KHDH HKII, triển khai…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

TUẦN: 19( Từ  ngày 30  tháng 12/2019  đến ngày 5 tháng 1 năm 2020) TRỰC TUẦN: 8A ( đ/c Phạm Thị Ngọc )   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(30/12)   * Chào cờ! HĐNGLLLên lớp      *GV bộ môn vào điểm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

TUẦN: 18( Từ  ngày 23  tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2019) TRỰC TUẦN: 9B ( đ/c Nguyễn Thị  Quỳ)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN   2 (23/12)   * Chào cờ! HĐNGLL Lên lớp   * 13h30: Nộp bài thi về…