LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

TUẦN: 21( Từ  ngày 14 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 năm 2019) TRỰC TUẦN: 9A ( đ/c Nguyệt)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(14//1)   *Chào cờ! HĐNGLL                  LÊN LỚP   *14h00: ÔN TẬP                       Đ/c HươngĐ/c Quân

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

TUẦN: 20( Từ  ngày 7 tháng 1 đến ngày 13 tháng 1 năm 2019) TRỰC TUẦN: 6B ( đ/c Chi)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(7//1)   *Chào cờ! HĐNGLL*Thực hiện KHGD học kì II                             LÊN LỚP   *14h00:…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

TUẦN: 19( Từ  ngày 31 tháng 1 đến ngày 6 tháng 1 năm 2018) TRỰC TUẦN: 6A ( đ/c Huê)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(31//12)                  ( CB, GV, HS nghỉ tết DL)     ( CB, GV, HS…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

TUẦN: 18( Từ  ngày 24 tháng 12 đến ngày 30tháng 12 năm 2018) TRỰC TUẦN: 7B ( đ/c VÂN ANH)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(24/12)  * Chào cờ ! HĐNGLL                          Lên lớp   Lên lớp *GVBM vào điểm đúng tiến…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

TUẦN: 17( Từ  ngày 17 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 năm 2018) TRỰC TUẦN: 8B ( đ/c Ngân)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2 (17/12)   * Chào cờ ! HĐNGLL gặp gỡ giao lưu với Cựu chiến binh…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

TUẦN: 16( Từ  ngày 10 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2018) TRỰC TUẦN: 8A ( đ/c Ngọc)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN   2 (10/12)   * Chào cờ ! HĐNGLL                                                       Lên lớp       Lên lớp   Đ/c Hương Đ/c Quân

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

TUẦN: 15( Từ  ngày 3 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12 năm 2018) TRỰC TUẦN: 8A ( đ/c Ngọc)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN   2 (3/12)   * Chào cờ ! HĐNGLL Phát động mua BHYT năm 2018 *Duyệt KHBH tuần 15,16                             …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

TUẦN: 14( Từ  ngày 26 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2018) TRỰC TUẦN: 9B ( đ/c Quỳ)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN   2 (26/11)   * Chào cờ !                              Lên lớp Lên lớp   *16h30: BDHSG các đội tuyển      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

TUẦN: 13( Từ  ngày 19 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2018) TRỰC TUẦN: 9A ( đ/c Nguyệt)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2 (19/11)   * Chào cờ! Sơ kết, phát thưởng GĐ I* Duyệt KHDH tuần 13,14                                 …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

TUẦN: 12( Từ  ngày 12 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2018) TRỰC TUẦN: 6B ( đ/c Chi)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2 (12/11)   * Chào cờ! Hội thi HBTA cấp trường* 9h00: Hội ý HT, PHT,…