LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 ( THÁNG 8)

TUẦN: 03( Từ  ngày 13 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018) TRỰC TUẦN: 8A ( đ/c Ngọc)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(13/8)  *Chào cờ!Ôn tập hè theo TKB *14h00: Họp HĐSP Đ/c HươngĐ/c Quân 3(14/8) 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02( THÁNG 8)

TUẦN: 02( Từ  ngày 6 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8 năm 2018) TRỰC TUẦN: 9B ( đ/c Quỳ)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(6/8)  *Ôn tập hè theo TKB7h30: GV học bồi dưỡng chính trị…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01( THÁNG 8)

TUẦN: 01 ( Từ  ngày 30 tháng 7 đến ngày 05 tháng 8 năm 2018) TRỰC TUẦN: 9A ( đ/c Nguyệt)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2 (30/8)   7h00: Họp Chi ủy; Hội ý  BGH9h00: Họp liên tịch Đ/c…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

  TUẦN: 39+ 40( từ ngày 28/05 đến    /6/2018) TRỰC TUẦN: 7A – GVCN: đ/c Ngọc;  TPTĐ: Đ/c  Hòa   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC LĐ, VP 2 (28/5) *7h30 BGH,  kế toán làm việc với đoàn giám sát HĐND xã*…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

TUẦN: 38( từ ngày 21/05 đến 26/05/2018) TRỰC TUẦN: 8B – GVCN: đ/c Ngân;  TPTĐ: Đ/c  Hòa   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC LĐ, VP 2 (21/5) *7h30 họp HĐSP* GVBM K6,7,8 vào điểm học bạ, sổ điểm * Khối 9…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

TUẦN: 36( từ ngày 7/05 đến 13/05/2018) TRỰC TUẦN: 6A – GVCN: đ/c Chi;  TPTĐ: Đ/c  Hòa   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC LĐ, VP 2 (‘7/5) *Chào cờ! HĐNGLL* Duyệt KHDH tuần 36, 37     Lên lớp *14h00: Họp HP triển…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

TUẦN: 34( từ ngày 23/04 đến 28/04/2018) TRỰC TUẦN: 8B – GVCN: đ/c Hồng;  TPTĐ: Đ/c  Hòa   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC LĐ, VP 2 (22/04) *Chào cờ! HĐNGLL* Duyệt KHDH, ĐKGD * Đón đoàn Kiểm tra nề nếp cuối…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

TUẦN: 33( từ ngày 16/04 đến 22/04/2018) TRỰC TUẦN: 8A – GVCN: đ/c Ngân;  TPTĐ: Đ/c  Hòa   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC LĐ, VP 2 (16/04) *Chào cờ! HĐNGLL* Dự giờ Đ/c Hồng lớp 7A* Hội ý BGH +…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

TUẦN: 32 ( từ ngày 9/04 đến 15/04/2018) TRỰC TUẦN: 8A – GVCN: đ/c Vân Anh;  TPTĐ: Đ/c  Hòa   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC LĐ, VP 2 (9/04) *Chào cờ! HĐNGLL – Phát thưởng HS, GV xuất sắc GĐ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

TUẦN: 31 ( từ ngày 2/04 đến 8/04/2018) TRỰC TUẦN: 9B – GVCN: đ/c Quỳ;  TPTĐ: Đ/c  Hòa   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC LĐ, VP 2 (2/04) *Chào cờ! HĐNGLL* Duyệt KHDH tuần 31,32   Lên lớp *Đ/c Kha họp PGD*…