LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

TUẦN: 37 ( Từ  ngày  13  tháng 5  đến ngày 19  tháng 5 năm 2019) TRỰC TUẦN: 9A( đ/c  Nguyệt)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(13/5)                                                LÊN LỚP * GVBM khối 6,7,8 vào điểm phần mềm*Đón đoàn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

TUẦN: 34 ( Từ  ngày  22 tháng 4 đến ngày 28  tháng 4 năm 2019) TRỰC TUẦN: 7B( đ/c  Vân Anh)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(22/4)                        LÊN LỚP*Đ/c Lơ tập huấn  tại trường CĐSP NĐ*Đón đoàn kiểm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

TUẦN: 33 ( Từ  ngày  15 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2019) TRỰC TUẦN: 7A( đ/c  Hồng)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2 (15/4)   NGHỈ BÙ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NGHỈ BÙ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

TUẦN: 32 ( Từ  ngày  8  tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2019) TRỰC TUẦN: 8A ( đ/c Ngân )   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(8/4)   *Chào cờ ! HĐNGLL:                        LÊN LỚP * Nộp hồ sơ thi…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

TUẦN: 31 ( Từ  ngày 1 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2019) TRỰC TUẦN: 8A ( đ/c Ngọc )   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(1/4) *Chào cờ ! HĐNGLL: Phát thưởng thi đua HS GĐ III*…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

TUẦN:  ( Từ  ngày 25 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3năm 2019) TRỰC TUẦN: 9B ( đ/c Quỳ )   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(25/3) *Chào cờ ! HĐNGLL: Đoàn Đội tổ chức Lễ trưởng thành cho đội…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

TUẦN: 29 ( Từ  ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3năm 2019) TRỰC TUẦN: 6B ( đ/c Chi)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(18/3) *Chào cờ ! HĐNGLL: * Đ/c Tuyền tập huấn tại trường CĐSP NĐ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

TUẦN: 28 ( Từ  ngày 11 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3năm 2019) TRỰC TUẦN: 6B ( đ/c Chi)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(11/3) *Chào cờ ! HĐNGLL: * Thực hiện TKB điều chỉnh* Đ/c Tuyền tập…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

TUẦN: 27 ( Từ  ngày 4  tháng 3 đến ngày 10 tháng 3năm 2019) TRỰC TUẦN: 6A ( đ/c Huê)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(4/3)  *Chào cờ ! HĐNGLL: KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 VÀ KHỞI…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

TUẦN: 26 ( Từ  ngày 25  tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2019) TRỰC TUẦN: 7A ( đ/c Vân Anh)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(25/2)  *Chào cờ ! HĐNGLL  * Duyệt ĐK, KHGD tuần 26, 27     …