LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

TUẦN: 08 ( Từ  ngày 15 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018) TRỰC TUẦN: 8B ( đ/c Phan Thị Ngân )   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(15/10) * Chào cờ! HĐNGLL chủ điểm ngày Bác Hồ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

TUẦN: 07( Từ  ngày 8 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2018) TRỰC TUẦN: 8A ( đ/c Ngọc)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2 (8/10)   * Chào cờ!  HĐNGLL* Duyệt KHDH tuần 7,8 *Hoàn thành hồ sơ PCGD, XMC                 …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

TUẦN: 06( Từ  ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018) TRỰC TUẦN: 9B ( đ/c Quỳ)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(1/10) * Chào cờ! Phát động phong trào Hội học- Hội  giảng  * 8h00:…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

  TUẦN: 05( Từ  ngày 24 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018) TRỰC TUẦN: 7A ( đ/c Hồng)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(24/9) *7h00: Khai mạc trại thu 2018*9h00: Thi nghi thức Đội, TDTT 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

TUẦN: 04 ( Từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2018 ) TRỰC TUẦN: 6B ( Đ/c Chi ) THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2 (17/9) * Chào cờ! * Duyệt KH ĐKGD…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

TUẦN: 03( Từ  ngày 10 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2018) TRỰC TUẦN: 7B ( đ/c Vân Anh)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2 (10/9)     *Chào cờ! Thực hiện  chương trình tuần 3* Đón đoàn kiểm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

TUẦN: 02( Từ  ngày 3 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9 năm 2018) TRỰC TUẦN: 7B ( đ/c Vân Anh)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(3/9)   NGHỈ LỄ   NGHỈ LỄ Đ/c HươngĐ/c Quân 3(4/9)   *Các bộ phận hoàn…

THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2018- 2019

THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2018- 2019 BUỔI SÁNG Truy bài 7h00-7h15 Tiết 1 7h15 -8h00 Tiết 2 8h05 – 8h50 HĐNGLL( múa hát tập thể, TD giữa giờ ) 8h50 – 9h00 Tiết 3 9h00 – 9h45 Tiết 4 9h45 – 10h35 BUỔI CHIỀU Truy bài 13h45-14h00 Tiết 1 14h00…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

TUẦN: 01( Từ  ngày 27tháng 8 đến ngày 2 tháng 9năm 2018) TRỰC TUẦN: 7A ( đ/c Hồng))   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2(27/8) *Chào cờ! Thực hiện KHDH tuần 1* Rèn kỉ cương nề nếp.* Hội ý HĐSP*…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4( Tháng 8)

TUẦN: 04( Từ  ngày 20 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018) TRỰC TUẦN: 8A ( đ/c Ngân)   THỨ SÁNG CHIỀU TRỰC BAN 2 (20/8)   *Chào cờ! Rèn kỉ cương nề nếp* Học nội quy quy định trường…